یاامام زمان
 
ای ایران ای مرز پرگُهر ای خاکت سرچشمهٔ هنر
دور از تو اندیشهٔ بَدان پاینده مانی تو جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون، شد پیشه‌ام دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
سنگ کوهت درّ و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کِی برون کنم بَرگو بی مهرِ تو چون کنم
تا گردش جهان و دور آسمان به‌پاست نورِ ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون، شد پیشه‌ام دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
ایران ای خرّم بهشت من روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهرِ تو سرشته شد گِلم مهر اگر برون رود گلی شود دلم
مهر تو چون، شد پیشه‌ام دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کِی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
|+| نوشته شده توسط رضامحمودی منامن در پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391  |
 شعری برای مادربزرگ

 

بیا ای دل از اینجا پر بگیرم

کاشانه ی دیگر بگیرم

کجا رفتی کجا گیرم سراغت

شوم لاله بسوزم در اطاقت

کجا هستی که جایت مونده خالی

شوم کنده بسوزم در بخاری

مگر من چه گفتم٬ تو چه شنیدی

زحرف مردم از کنارمن تو رفتی

دلم تنگه برای دیدن تو

اشاره کردن و خندیدن تو

نمی دانم چه بد کردم چه تقصیر

که دشمن رو به دوستم کرد و خندید

نه تب دارم٬ نه جایم کند درد

همین دانم که که رنگم می شود زرد

یکی گوید زگرمای زمینه

خودم دانم که ز دوری شما نازنینم

|+| نوشته شده توسط رضامحمودی منامن در پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391  |
 شعر
 

 

سال نو


سالی در راه است

سالی پر برکت

سالی که اگر خواهی

نیست در آن حسرت

برف ها آب شدند

غصه ها از ما دور

یک دل خوش دارم

که شده سنگ صبور

تو در این خانه تکانی بتکان

هر چه از درد حکایت میکرد

بگذار پاک شوی از غم ها

خالی شوی از دوده ی درد

|+| نوشته شده توسط رضامحمودی منامن در پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391  |
 خراب کاری فسقلی ها
خرابکاری های کودکانه (15 عکس)خرابکاری های کودکانه (15 عکس)خرابکاری های کودکانه (15 عکس)خرابکاری های کودکانه (15 عکس)
|+| نوشته شده توسط رضامحمودی منامن در پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391  |
 عشق مااستقلال
|+| نوشته شده توسط رضامحمودی منامن در پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391  |
 کاریکاتور فوتبالی
کاریکاتور بازیکنان فوتبال (19 عکس)کاریکاتور بازیکنان فوتبال (19 عکس)کاریکاتور بازیکنان فوتبال (19 عکس)کاریکاتور بازیکنان فوتبال (19 عکس)
|+| نوشته شده توسط رضامحمودی منامن در پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391  |
 
بسم الله الرحمن الرحیم
|+| نوشته شده توسط رضامحمودی منامن در پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391  |
 
 
بالا